ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
گردهمایی- مشهد
گردهمایی- مشهد: عکس شماره 1 / 6
از برگزاری رویکرد تخصصی زمین شناسی بنیادی با بر پائی مراسم افتتاحیه، مرحله اول و دوم ارائه سخنرانی ها
720 * 522 (59 KB) 
گردهمایی- مشهد
گردهمایی- مشهد: عکس شماره 2 / 6
برگزاری رویکرد تخصصی زمین شناسی بنیادی با بر پائی مراسم افتتاحیه، مرحله اول و دوم ارائه سخنرانی ها
720 * 548 (56 KB) 
گردهمایی- مشهد
گردهمایی- مشهد: عکس شماره 3 / 6
مراسم افتتاحیه که با حضور بیش از 350 نفر از اساتید، کارشناسان، دانشجویان و تنی چند از پیشکسوتان برگزار شد
720 * 540 (62 KB) 
گردهمایی- مشهد
گردهمایی- مشهد: عکس شماره 4 / 6
حضور مسئولان استانی، ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ، رئیس نظام مهندسی و پیشکسوتان
720 * 540 (67 KB) 
گردهمایی- مشهد
گردهمایی- مشهد: عکس شماره 5 / 6
اهداء لوح
720 * 477 (58 KB) 
گردهمایی- مشهد
گردهمایی- مشهد: عکس شماره 6 / 6
آقای مهندس رضا سهندی در محور تهیه نقشه های زمین شناسی
701 * 498 (122 KB) 
1
Copyright 2010 GSI Congress
مقالات پذیرفته شده    |    کتاب برتر    |    دانلود پوستر    |    دانلود مقالات سی و دومین گردهمائی علوم زمین
انتخاب وب سایت مورد نظر :